Brand

Firemná identita

Tvorba korporátnej identity pozostáva z niekoľkých častí. Vyberte si to, čo potrebujete.

Brand (značka)

Úspešná značka komunikuje príbeh, emócie a svoje poslanie na trhu. Taktiež sa stará o odlíšenie od konkurencie. Rád tvorím silné značky, ktoré majú svoj príbeh.

Silný názov

Správny a silný názov podnikania, produktu, aplikácie či služby je prvý krok k vytvoreniu silného príbehu značky. K silnému názvu podnikania, produktov či služieb pripravím aj dostupné internetové adresy. 

Tvorba loga

Logo je základný komunikačný prvok značky. Úlohou dobrého loga je identifikácia značky a odlíšenie značky od konkurenie. 

Príklady úspešných log: Nike, Apple, McDonalds, BMW, Audi a i. – pri pohľade na tieto logá si viete presne predstaviť produkty, či služby. 

Vypracovanie kompletného dizajn manuálu

Pomáha vám lepšie pochopiť a používať firemnú identitu.

Registrácia ochrannej známky

Dobrú značku môžete ochrániť a posilniť registráciou ochrannej známky.

Rebranding loga a značky

Kvalitný rebranding značky vyžaduje dôkladnú analýzu a stratégiu značky. Spoločne si naplánujeme krok za krokom až do želaného cieľa.