Kto je slovenský freelancer a digitálny nomád Martin Latka?

Často sa ma klienti pýtajú, či som Freelancer alebo Digitálny nomád?. Áno som, tu je krátke vysvetlenie:

Freelancer, tento relatívne nový pojem označuje nezávislého profesionála, alebo odborníka „na voľnej nohe“. Znamená to, že sa nechávam najímať firmami na prácu zameranú na oblasť reklamy, internetových stránok a marketingu a manažmentu.

Digitálny nomád znamená to, že som pracovne nezávislý na lokalite – pre svoju prácu potrebujem len počítač a pripojenie na internet. Vďaka tomu mám klientov z rôznych kútov sveta.

Ako som začal prácu marketingového a IT freelancera (a slovenský startup www.marketingseo.sk)? 

Práci freelancera sa venujem asi 5 rokov, počas ktorých si ma najímajú živnostníci, podnikatelia a firmy najčastejšie na marketingové analýzy, vytváranie marketingových kampaní, budovanie značky, správu sociálnych sietí, zlepšenie SEO pozícií, či prácu na internetovej stránke. 

Podnikanie ma lákalo ešte od strednej školy, preto som si ešte počas štúdia na gymnáziu založil živnosť. Neskôr počas štúdia na univerzite som sa snažil prečítať čo najviac odborných kníh, absolvovať čo najviac kurzov a workshopov a prednášok v oblastí marketingu, manažmentu, inovácií a IT, aby som mal trhu čo ponúknuť. Svoje skúsenosti som dokonca vyučoval 3 roky na štátnej univerzite, z ktorej som neskôr prešiel do súkromnej sféry.

Tu som 3 roky vzdelával študentov

Keďže som v roku 2015 pracoval v Amerike v New Jersey pre významnú firmu, mám skúsenosti nie len z európskeho ale aj z amerického trhu. Dokážem odhadnúť, ako sa správajú rôzne segmenty zákazníkov a čo ich motivuje.

Firma pre ktorú som pracoval v USA vlastnila jeden z najväčších zábavných parkov v krajine