Konzultácia

Marketingová konzultácia


Stanovenie cieľovej skupiny

Definovanie kľúčového zákazníka, jeho vlastnosti, záujmov a potrieb.

Marketingová stratégia

Analýza súčasného stavu marketingových aktivít a návrh efektívnej marketingovej stratégie vrátane komunikačných cieľov.

Produkty a služby

Ich názov, charakteristika a spôsob podania zákazníkom.

Marketingový prieskum

Odhalenie dôvodov, prečo niektorí zákazníci odišli, prečo iní zostali.

Zistenie odkiaľ zákazníci prichádzajú, ako sa správajú, ako prebieha ich nákupné správanie.

Nastavenie komunikácie

Výber správnych offline a online komunikačných kanálov.

Nastavenie reklamnej a marketingovej komunikácie a propagácie: reklama, PR, direct mail, sociálne siete, tlač, rádio a i.

Cena a rezervácia termínu

Cena 70 eur / 60 min. (na konzultáciu vám vystavím faktúru)

Rezervácia kontakt@marketingseo.sk