Outsourcing marketingu

Outsourcing marketingu

Marketingový outsourcing je riešenie pre jednotlivcov a firmy, ktorí chcú zveriť svoje marketingové a reklamné aktivity odborníkom, ale nechcú platiť drahé marketingové oddelenie. 

Outsourcing marketingu zabezpečuje všetky marketingové aktivity, ktoré jednotlivec, alebo firma potrebuje, za prijateľnú cenu (za spotrebované služby dostanete faktúru – neplatíte mzdy, priestory, materiál, zamestnanecké benefity, mzdovú účtovníčku…).

Počas spolupráce budeme pravidelne v kontakte (osobne, e-mail, Skype, Google nástroje,…) a na konci každého mesiaca dostanete podrobný report.

Najžiadanejšie outsourcing služby

Podpora pri obchode

Online marketing

Budovanie vzťahov so zákazníkmi

Posilnenie povedomia o značke

Priamy marketing

PR komunikácia